Welkom op deze website over Koppelzones.

Start   Wat   Waarom   Hoe   Contact

De Koppelzone is een ruimte waarin organisaties die samen een keten/netwerk vormen afspraken kunnen maken over de samenwerking in hun keten(s)/netwerk.

Het koppelzone-concept is, samen met andere concepten, instrumenten en werkvormen, ontwikkeld door de stichting Transactieland.nl. Organisaties kunnen hiermee samen hun gezamenlijk proces permanent verbeteren. Binnen het programma BETERnu neemt de koppelzone een centrale rol in. In deze koppelzone zijn we opzoek naar werkende afspraken in het sociaal domein zodat professionals standaard zorg op maat kunnen krijgen.