Ruimte voor innovatie door nieuwe verbindingen

Of het nu gaat om hi-tech innovaties, of om het verbeteren van dagelijkse processen, vernieuwingen die hout snijden zijn nooit het werk van eenlingen. Alleen in verbinding ontstaat innovatie. Vroeger was die verbinding meestal geregeld bínnen bedrijven en organisaties. Tegenwoordig ontstaat innovatie vooral verbinding tússen organisaties. Dat is niet vanzelfsprekend. Organisaties zijn nu eenmaal niet gemaakt om met elkaar samen te werken.

Transactieland ontwikkelt steeds verder aan theoretisch goed gefundeerde concepten, aanpakken en werkvormen voor bedrijven en organisaties om:

• elkaar snel te kunnen vinden op potentie voor nieuwe gezamenlijke klantwaarde
• deze gezamenlijke klantwaarde te vertalen in bedrijfsprocessen
• deze bedrijfsprocessen systematisch naar volwassenheid te laten groeien

De confrontatie van theorie en praktijkervaring leidt tot steeds weer nieuwe probleemstellingen voor fundamenteel en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Zo blijven we zoeken naar nieuwe verbindingen en maken we dus steeds weer ruimte voor innovatie.