Cases

Slim geregeld, goed verbonden

In samenwerking tussen het Ministerie van EZ en VNO-NCW is in 2006 het programma ‘ketenherinrichting’ van start gegaan, dat in 2007 uitmondde in het initatief ‘Slim geregeld, goed verbonden’ (Sggv).

Dit heeft tot 2012 bijgedragen aan vermindering van regeldruk voor het bedrijfsleven, vergroting van de slagvaardigheid van de overheid en vergroting van kennis over publiek-private ketensamenwerking. Binnen dit kader zijn 17 Sggv-casussen, waarbij de nadruk lag op het vinden van praktische oplossingen voor concrete problemen, die ontstaan daar waar overheden en bedrijven elkaar in dezelfde ketens tegen komen.
In dit programma zijn concrete oplossingen gevonden, in casussen zoals het importeren van containers met veterinaire inhoud in Rotterdam, het afgeven van bouwvergunningen in een gemeente in Noord-Holland en het proces van aangeven en verwerken van asbest. De ervaringen die zijn opgedaan in het programma SGGV vormden een belangrijke inspiratiebron voor de Stichting Transactieland.

Het programma heeft geleid tot een forse en concrete vermindering van de regeldruk, waardoor de transactiekosten voor het bedrijfsleven zijn verminderd met een bedrag van 50 miljoen euro per jaar. Verwacht mag worden dat aan de zijde van de overheid een even hoge vermindering van transactiekosten is ontstaan, maar dit is in het onderzoek niet meegenomen.

Zie ook www.sggv.nl

BETERnu: Zorgen om de zorg

Iedereen is het eens: de zorg moet goed geregeld zijn. Helaas is dat nog niet overal in Nederland het geval. De continuïteit van de zorg is weliswaar geregeld, maar er blijven veel klachten over wachtlijsten, onduidelijkheid, bureaucratie en werkdruk. De samenwerking tussen de betrokken partijen is nog niet goed is geregeld. 

Er lekt daardoor veel ‘waarde’ weg in de verbindingen tussen zorginstellingen, cliënten en gemeenten. Dat is tijd, geld, energie, kennis en kunde die we in het Sociaal Domein heel goed kunnen gebruiken.

Dat kan beter, dachten het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) en Transactieland. Daarom werken zij samen in BETERnu, een initiatief om alle betrokken partijen in het Sociaal Domein te ondersteunen. De unieke aanpak van LCGW en Transactieland is gebaseerd op de praktijk: bewezen concepten zorgen voor snelle en meetbare verbeteringen van de dienstverlening in het Sociaal Domein.

Zie ook www.beter-nu.nl

Hermitage Amsterdam: interne en externe innovatie

Sinds 2009 ontsluit de Hermitage Amsterdam het werelderfgoed uit één van ’s werelds grootste musea; de State Hermitage in Sint Petersburg. Om het publiek te inspireren en te verrijken bouwt de Hermitage Amsterdam de presentatieruimte voor iedere tentoonstelling om. Samen met het museum bekeek Transactieland hoe dit (operationele) ombouw proces verder geoptimaliseerd kan worden. De hele keten en alle verbindingen werden bekeken en in kaart gebracht. Wat volgt is vernieuwing, innovatie, efficiënt werken en bovenal kostenbesparing.
 
Verder realiseert het museum in samenwerking met andere musea, culturele instellingen, bedrijfsleven, en particulieren haar activiteiten. Het opbouwen en onderhouden van een goed netwerk is hierbij van groot belang. Transactieland analyseert het netwerk dat ontstaat bij tentoonstellingen en onderzoekt samen met het museum op welke (nieuwe) manieren de partners voor elkaar van waarde kunnen blijven.  
 
Kijk voor meer informatie op www.hermitage.nl, of neem contact op met nanko.boerma@transactieland.nl

Circulaire economie in praktijk

Samen met de Academy for Global Challenges, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Stichting Maatschappij en Onderneming, Het Groene Brein en de Ellen MacArthur-foundation ontwikkelen we een Executive Program Circulaire Economie, gericht op:

• ‘Ontdekken’: vanuit de best beschikbare kennis ontdekken deelnemers de ‘drivers’ voor de transformatie;
• ‘Verbinden’: deelnemers verbinden zich met die kennis, met hun mede-studenten en zeker ook met hun eigen innerlijke diepte, drijfveren en ambities;
• ‘Ondernemen’: zo ontwikkelen zij hun eigen plannen voor actie, voor hen zelf en voor hun organisaties.

Uitgangspunt is dat in het komend decennium de transformatie naar een circulaire economie en samenleving hoe dan ook vorm krijgt. Doelgroep zijn die managers en professionals in het bedrijfsleven, bij overheden en bij not-for-profits, die voor deze transformatie in hún organisatie verantwoordelijk worden.

Dit Executive Program is meer dan een academische opleiding: het is een leer- en werkomgeving. De eerste editie van het ‘Boot Camp Lab’ vindt plaats in het voorjaar van 2019. De inschrijving is geopend via: https://www.academyglobalchallenges.nl/

Standard Business Reporting (SBR)

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld.

Met SBR worden de gegevens in de bedrijfsadministratie eenmalig op een standaard manier vastgelegd. De gegevens zijn eenvoudig te her-gebruiken voor verschillende rapportages aan overheidsinstellingen en een aantal banken, doordat de bedrijfsadministratie het bronbestand is. Met één druk op de knop worden rapportages opgesteld en digitaal verzonden naar verschillende partijen. Zo hebben ondernemers en intermediairs minder werk aan het samenstellen en aanleveren van verschillende (verplichte) rapportages. Sinds 2013 is SBR de aanlevermethode voor de aangifte van winstbelasting (IB- en VpB). Vanaf 2014 geldt dit voor de OB-aangiften (BTW) en vanaf 2015 worden jaarrekeningen via SBR gedeponeerd. Banken vragen hun klanten om kredietrapportages eveneens via SBR aan te leveren.

SBR laat zien hoe overbodige transactiekosten kunnen worden weggesneden, ook als het gaat om hele complexe processen die ‘mission critical’ zijn. Nederland loopt hierin internationaal voorop.

Zie ook www.sbr-nl.nl