Voortrekker Circulaire Economie

Circulaire economie is ‘hot’. Elke dag zijn er nieuwe plannen en ontwikkelingen. Toch staan we nog maar aan het begin. De transitie naar een circulaire economie vraagt om een nieuwe generatie leiders die bereid en in staat zijn oude opvattingen, tradities en manieren van werken achter zich te laten en in te ruilen voor nieuwe. Die generatie op te leiden en aan het roer te zetten: dat is de ambitie van het “Boot Camp Lab Circular Economy”. Hierin komt een nieuwe generatie professionals bij elkaar in een intensief en inspirerend programma om individueel en als groep de competenties te verwerven om voortrekkers te worden in de transitie naar een circulaire economie.
Meer weten: www.academyglobalchallenges.nl

Stichting Transactieland heeft samen met Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) en Het Groene Brein en met ondersteuning van de Erasmus Universiteit en de Ellen MacArthur-foundation het initiatief voor deze nieuwe opleiding genomen in het kader van de Academy for Global Challenges.
Meer informatie: nanko.boerma@transactieland.nl