Effectieve ketens:
van start naar volwassenheid

Effectieve ketens zorgen voor:

 • Meer kwaliteit van product of dienst
 • Meer tevredenheid van de klant
 • Meer werkplezier van de professionals
 • Minder kosten
 •  
  Om dit te bereiken:

 • Benut de kwaliteit van deelnemers
 • Organiseer de ‘tussenruimte’ vanuit de vraag: ‘hoe gaan wij hier eigenlijk met elkaar om?’
 • Invalshoeken: normatief, procedureel, technisch
 • Niveaus: praktijkexperts, managers, bestuurders
 • Werk in koppelzone steeds in de richting van gefaseerd ontwikkelingsmodel naar een operationeel ongestoord proces.