Jaarverslag en Balans

Op deze pagina worden de jaarrekeningen en jaarverslagen van de stichting Transactieland.nl gepubliceerd:

– Klik hier voor jaarrekening 2017
– Klik hier voor jaarrekening 2018
– Klik hier voor jaarrekening 2019

De stichting publiceert jaarlijks een verslag van de uitgevoerde activiteiten. In het jaarverslag 2019 wordt een overzicht gegeven van het totaal van activiteiten van de stichting vanaf haar oprichting.

– Klik hier voor het jaarverslag 2019.