NIEUWS

___________________________________________________________________________________________________

20 november 2018

‘750 miljoen euro tekort in de jeugdzorg’. ‘Gevaarlijke situatie in de jeugdzorg’. ‘Midden-Groningen reageert alleen nog op acute hulpaanvragen.’ Een paar berichten van begin deze maand.

Passende zorg die ook nog eens betaalbaar is, lijkt alleen maar verder uit zicht geraakt. Iedereen kent wel een ‘Anja’, die van loket naar loket wordt gestuurd. Anja staat model voor steeds terugkerende problemen: wachtlijsten en tekorten in de jeugdzorg, zorgen over de ‘keukentafelgesprekken’ en de toewijzing van WMO-zorg.

Maar er is ook een Angelica. Zij opereert in het sociaal domein en vindt samen met ambtenaren en zorgverleners allerlei slimme oplossingen voor de genoemde problemen. Die oplossingen deelt ze met collega’s, niet alleen in haar eigen gemeente, maar ook in andere gemeenten en samenwerkingsverbanden.

De BETERnu-community brengt de Angelica’s bij elkaar. De professionals die over de grenzen van gemeenten en zorginstellingen heen zich neerleggen bij de bestaande problemen. Zij die actief concrete afspraken maken om concrete problemen op te lossen en die afspraken snel en effectief (landelijk) willen delen.

Meld je aan om de maandelijkse BETERnu-nieuwsbrief te ontvangen en word deel van de BETERnu-community: https://lnkd.in/d7TWsUn

_________________________________________________________________

5 november 2018

Logistiek in een circulaire economie: de kernvragen verkend

31 oktober 2018, 13.30, vergadercentrum Domstad in Utrecht: zo’n zestig experts op het gebied van logistiek vanuit bedrijven, overheden en kennisinstellingen ontmoeten elkaar. Doel: een hele praktische verkenning van obstakels die je tegen komt als je binnen logistieke trajecten aan de slag gaat met ‘circulaire economie’.
Na een korte plenaire aftrap was het tijd voor intensieve discussie over negen cases, in twee fasen, te weten:
• ‘pressure cooking’: De cases werden door case-inbrengers gepresenteerd aan de hand van 5 ‘slides’, waarna een intensieve discussie plaatsvond over de vraag: tegen welke obstakels zal deze case-inbrenger waarschijnlijk aanlopen? Dit leidde tot een forse oogst aan te verwachten ‘issues’.
• ‘recycling’: vervolgens kregen de case-inbrengers weer het woord om een oordeel te geven over de naar voren gebrachte issues, hetgeen uitmondde in een herformulering van de ‘kernvraag’ die zij zelf zien voor de uitvoering van hun case.
Voorbeelden: ‘Hoe kunnen we een effectieve logistieke ‘grondvorm’ (totaal-proces) ontwikkelen?’, ‘Hoe kunnen we het vertrouwen van ketenpartners in elkaar organiseren, zodat zij transparant zijn naar elkaar en data willen delen?’, ‘Hoe kunnen we opschalen van pilot naar dagelijkse praktijk?’, ‘Hoe kunnen we een business case ontwikkelen, gebaseerd op ‘true pricing’, waarbij alle kosten in de keten meetellen?’
Deelnemers waren erg tevreden over de hoge info-dichtheid en het strakke tempo in de conferentie die uitmondde in een – opnieuw -plenaire presentatie van de kernvragen van elk van de case-inbrengers. De opbrengst van de conferentie is hoog:
• Er is een groot aantal praktischer obstakels geïnventariseerd; dit is heel relevante ‘input’ voor de programmering door lectoren van praktijkgericht onderzoek
• Er zijn nieuwe netwerken ontstaan van experts die met elkaar verder willen werken aan de beantwoording van de verschillende kernvragen.
____________________________________________________________________________
Transactieland is – naast Dinalog en TNO – kennispartner van het lectorenplatform Logistiek. Samen met Het Groene Brein organiseerden wij deze conferentie. Medewerkers van Transactieland fungeerden als moderator van de deelsessies.
Lectorenplatforms zijn ingesteld op initiatief van NRPO-SIA, dat – als onderdeel van NWO – verantwoordelijk is voor het stimuleren van praktijkgericht onderzoek van hogescholen in relatie met het veld van beroep en bedrijf enerzijds en andere kennisinstellingen anderzijds.