onderwijs

Het snel en effectief kunnen leggen van waardevolle verbindingen is een kerncompetentie in de 21e eeuw. Veel van de kennis, vaardigheden en attitudes die daarvoor nodig zijn worden al op hoog niveau onderwezen: goed je talen spreken, kunnen rekenen, weten over culturen.
De grootste opgave is het overbrengen van het bewustzijn dat onze samenleving alleen houdbaar is als onderlinge verbindingen waardevol zijn. Transactieland ontwikkelt vanuit dit perspectief nieuwe, systematische samenwerkingsvormen binnen het onderwijs en tussen het onderwijs, onderzoek en het veld van bedrijf en beroep.