Cultuur

Cultuur veronderstelt trans-actie, de vrije uitwisseling tussen acterende burgers. Tussen burgers die durven te spelen en te handelen, dus. Van de ‘Zijderoute’ tot het organiseren van ‘Dance-festivals’, van het realiseren van tentoonstellingen tot het maken van graffiti: zo veel te groter de ruimte waarin acterende burgers elkaar in hun passie en bevlogenheid kunnen vinden en zo veel te sneller, makkelijker en goedkoper dat gaat, zo veel mooier wordt onze samenleving en zo veel te beter kunnen we ons zelf – in waardevolle verbinding met anderen – ontplooien.
Cultuur kan niet zonder samenwerking en dus afstemming van heel veel partijen. Dat is spannend, want het gaat erom samen het beste te maken. Met onze dynamische ketenwaarde-analyse hebben wij bij culturele instellingen ‘waardelekken’ in beeld gebracht die ontstaan bij het realiseren van cultuuruitingen. Wij hielpen die waardelekken te dichten, waardoor meer tijd, geld en energie beschikbaar kwam voor waar het om gaat: mooie producties. Wij werken met cultuurinstellingen graag samen en hanteren daarvoor gereduceerde tarieven.