transport en logistiek

Van oudsher zijn Nederlanders handelaars. Wij hebben de kennis om transactiekosten in distributie ketens laag te houden.  Nu ‘big data’ kennisvoorsprongen ondermijnt, nu 3D-printers lokale productie mogelijk maken en nu de ecologische ‘footprint’ van logistiek steeds belangrijker wordt, is nieuwe kennis urgent voor nog meer ‘seamless’ overdrachten in de ketens.
Stichting Transactieland is kennispartner van het lectorenplatform Logistiek. In het platform ontwikkelen lectoren van Hogescholen en andere experts op het gebied van praktijkgericht onderzoek een visie op de richting waarin dat onderzoek zich moet ontwikkelen in het licht van maatschappelijke uitdagingen enerzijds en technologische ontwikkelingen anderzijds.

Kernthema voor het platform in de komende tijd: ‘Wat is de rol van de logistiek in een samenleving en economie die circulair opereren?’