Overheid

Regeltjes en formulieren: zo kennen we de overheid. Vaak hinderlijk. Maar zonder goede wetten, dossiers en ambtenaren, zonder een deugdelijke vertrouwensinfrastructuur lopen we snel vast. Transacties tussen overheid, bedrijven en burgers zo soepel mogelijk uitvoeren, is de kunst. Standaardiseren van processen, gegevens en techniek is daarvoor de sleutel.

Transactieland bouwt in haar aanpak voort op belangrijke initiatieven van de rijksoverheid, zoals de ontwikkeling van het Standaard Kostenmodel voor het meten van administratieve lasten, een reeks van cases over betere praktische samenwerking tussen bedrijven en overheden en vergaande vereenvoudiging van financiële rapportages van bedrijven aan bij voorbeeld de Belastingdienst. En we slaan een brug naar de praktijk. Met ons Eenvoudig Regeltool kunnen professionals en burgers zélf deregulering vorm geven.