retail

Ons voedsel komt vanuit de hele wereld naar ons toe. Net zoals onze kleding, onze telefoons, onze computers. Deze geglobaliseerde handel brengt veel voordelen. Maar vaak wringt er iets: we willen niet schuldig zijn aan kinderarbeid, niet aan het kappen van oerwoud voor plantages. Dit is ‘onttrokken waarde’. Met partners willen wij ‘Anders Kijken’ en zoeken naar nieuwe bedrijfsmodellen van ‘betrokken waarde’, waarin ketens – door ‘true pricing’ transparant zijn en bestaan uit waardevolle verbindingen.