Zorg

We beschikken over een uitstekende ‘zorg’. Veel specialismen werken samen om ons te genezen en te verzorgen. Daar is veel geld mee gemoeid en er wordt hard voor gewerkt. Maar bureaucratie en slechte afstemming zorgen voor spelbederf. Veel zorgprofessionals hebben al lang geen plezier meer in hun werk en vragen zich af of ze hiervoor de schoolbanken zijn in gegaan. Het verloop in de zorg is groot. Daarnaast is voor cliënten, patiënten en mantelzorgers de toegang naar zorg vaak lastig, duurt het lang en is het proces onoverzichtelijk. Zorgprofessionals klagen dat ze tussen de 40% en 50% van hun tijd kwijt zijn aan de administratie. Gedwongen door financiers van de zorg, zoals gemeenten en verzekeraars. In vele zorgketens kan nog heel veel verborgen ketenwaarde worden gedolven.
Transactieland ondersteunt lokale projecten waarin effectieve samenwerking van o.m. huisartsen, specialisten, paramedici en welzijnsprofessionals tot stand komt. Het effect: de gezondheid van de populatie als geheel, de kwaliteit van de zorg en het werkplezier van de professionals stijgen; de kosten dalen.
Daarnaast hebben we het programma BETERnu geïnitieerd. De zorg verbeteren draait om samenwerken en begint in de koppelzone: de plek waar burgers, dienstverleners en gemeenten gezamenlijk klachten oplossen en vertrouwen opbouwen om innovatiekansen te benutten.