Transactieland: Missie

Transactieland ziet niet afzonderlijke bedrijven, organisaties, of actoren, maar juist de trans-actie tussen die actoren als basis van de samenleving, economie, cultuur en staat. Deze transactie moet een waardevolle verbinding zijn, dat wil zeggen een verbinding die elk van de betrokken actoren als een ‘plus’ ervaart.

Transactieland brengt professionals bijeen die in hun loopbaan allemaal hebben ondervonden dat de vraagstukken ván organisaties alleen kunnen worden opgelost in samenwerking tússen organisaties. Transactieland bundelt de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in concrete cases, zoals die op deze website worden getoond.

Wij zijn een not-for-profit stichting. De winst vanuit onze dienstverlening investeren wij in wetenschappelijk onderzoek naar vragen die zich voordoen vanuit het paradigma van de waardevolle verbinding.

Wij zijn Transactieland

De stichting heeft een bestuur, een raad van toezicht en een raad van advies.

Bestuur
Nanko Boerma, voorzitter

Wij mensen kunnen spelen én handelen. In ons spel kunnen we ons onze omgeving anders voorstellen dan hij is. In ons handelen kunnen we die gespeelde werkelijkheid realiseren. De vraag die mij al lang bezig houdt is deze: ‘stel dat de niet de individuele actor -de afzonderlijke organisatie, of ‘ik’ – maar de ‘verbinding’ tussen actoren de basis-bouwsteen van de samenleving is?’ Mijn vermoeden is dat dat tot níeuwe vragen en antwoorden kan leiden die kunnen bijdragen aan de oplossing van bestáánde problemen. Ik ben enorm blij dat ik onderdeel ben van een team dat juist op deze manier naar de wereld wil kijken.

In veel van de projecten die ik heb geleid op het snijvlak van beleid, bestuur en ICT, zag ik dat er in de ketens van organisaties die samen onze producten en diensten maken grote ‘waardelekken’ zitten: te hogere kosten dan nodig, lagere kwaliteit dan mogelijk en te weinig werkplezier voor medewerkers. Dat praktisch aanpakken is mijn ‘drive’.

Ellen Vervoort-Nijsen, bestuurslid

Hoe zorg je ervoor dat jij als professional invloed hebt en houdt op de inhoud van je dagelijks werk, zeker als je aan complexe samenwerkingen deelneemt. Je wil namelijk niet vastlopen in samenwerkingen of verstrikt raken in administratieve rompslomp, dan lekt er waarde weg en dat is zonde. Samenwerken gaat niet van zelf, een aantal dingen hebben we al prima georganiseerd maar andere dingen nog niet. Hoe ga je daar nu mee om en zorg je dat je gezien en gehoord wordt en dat je gezamenlijk tot oplossingen komt?

Ik heb veel ervaring in de industrie en de zorg en doe altijd de extra stap om samen de intelligentie van de verschillende organisaties te ontginnen en in te zetten zodat je in samenwerkingen waarde kunt creëren. Ik houd van eenvoud en structuur, zodat je steeds stappen kan zetten, hoe klein ze soms ook zijn.

Ruben Kwak, bestuurslid

Hoe breng je ondernemerschap en ‘de wereld een stukje mooier maken’ bij elkaar? Voor mij gebeurt dat in de waardevolle verbinding – eerst tussen mensen en daarna tussen organisaties: In het ‘verder kijken dan je neus lang is’ en bereid zijn om samen zaken op te pakken waar je alleen niet toe in staat bent. Dan is het prachtig als je drie professionals vindt om deze droom mee waar te maken.

Ik heb veel ervaring in de logistiek, financiële en publieke sector. Vooral met verschillende veranderprogramma’s, op management- en ‘hands-on’ niveau. Voor mij draait het steeds om goed vooruit kijken en dan de handen uit de mouwen en zorgen dat iets lukt. Met humor als onmisbaar ingrediënt.

Raad van Toezicht

Dick Scherjon

In al zijn functies heeft ondernemerschap bij Dick (1955) altijd een rol gespeeld. Eerst als projectleider bij “de Baak” en nadien respectievelijk als hoofd MKB bij KPMG en als innovatiemanager MKB bij Rabobank. Dick koppelt en verbindt: als reserve-kolonel werkt Dick bij Defensie om capaciteiten (mensen/materieel) vanuit de samenleving aan de krijgsmacht te verbinden (‘de adapatieve krijgsmacht’). Als adviseur van de RvB van de Rabobank was hij mede verantwoordelijk voor de verbinding van de financiële sector met het parlement. Dick is als toezichthouder ook verbonden aan Instituut Clingendael – Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen.

Paul Mosterd

Paul is plv. Directeur en Hoofd Communicatie, Educatie en Marketing van De Nieuwe Kerk op de Dam en de Hermitage aan de Amstel, twee belangrijke culturele instituten in Amsterdam. Eerder was hij Hoofd Communicatie en Marketing bij het Stedelijk Museum Amsterdam, lid van de directie van CPNB, het marketing- en communicatie-bureau van de Nederlandse boekenwereld, bij DutchCulture en bij de Stichting Lezen & Schrijven. Paul is gastdocent bij de Antwerpse School voor Management, de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam.

Hans Kooiman

Hans Kooiman studeerde Bedrijfskunde aan de HTS in Alkmaar en Sociologie (Organisatie en Beleid) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werkte achtereen volgens in diverse operationele/logistieke en IT functies. Bijvoorbeeld als Director Operational Plan Management bij het Operations Control Center KLM, Director Operations, Planning and control van KLM Cityhopper, VP Information Management Organization van Ground Services KLM, VP Operations Informations Services van AF en KLM. Momenteel werkt hij als VP Flight Tactical Services van de Divisie Flight Operations KLM. Daar is hij verantwoordelijk voor air trafffice management. De afdeling houdt zich bezig met optimale inzet van luchtruim- en luchthavencapaciteit (strategisch/taktisch/operationeel), dit tegen zo laag mogelijke kosten en door gebruik van innovatieve/digitale middelen.

Erick Lücke

Vanuit zijn rol als Executive VP direct HQ betrokken in de CIO/COO, CDO & CFO/Financial risk en Assurantie (tribe)domeinen van de Rabobank. Heeft (M&A) opdrachten in California, Mumbai, Shanghai en London gedaan. Aan de hand van zijn persoonlijke Leitmotiv zoekt hij in het vernieuwen van een organisatie de balans door het persoonlijk verbinden van Body & Mindset van teammembers. Zijn ervaring is gevormd door een mix van een Sportfysiologie-, Innovatie- , Leadership en Bedrijfskunde opleidingen. Een organisatie bouwen op basis van vertrouwen en samenwerken is waar ik Eric voor gaat. Het verbinden van mensen, ideeën, innovaties en organisaties is zijn toegevoegde waarde.

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het bestuur van de stichting inzake de inhoudelijke keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van het type vraagstukken waarop wetenschappelijk onderzoek wordt ingezet.

De Raad wordt gevormd door wetenschappers die hun sporen verdiend hebben, waar het gaat om het onderzoek dat de stichting vanuit haar missie en doelstellingen wil initieren.
Op dit moment is de Raad nog niet in functie.