De transactie is de basis van onze samenleving

De transactie is de basis van onze samenleving. Keizers en Koningen, prelaten en priesters, ze verloren hun macht in de 20e eeuw. De macht verschoof naar ons, de burgers. Goed opgeleid en welbewust werd iedere burger een actor, die in eigen verantwoordelijkheid kán, mág en móet handelen. Samen leven betekent het uitwisselen van onze acties met elkaar. De trans-actie, het resultaat van de uitwisseling van acties tussen burgers, wordt zo de basis van onze samenleving.

Een transactie behoort een waardevolle verbinding te zijn die beide actoren als een voordeel ervaren. Dat is de basis voor een houdbare economie en samenleving en daarom is het ook een moreel gebod. In onze rollen van burger, producent en consument zijn wij onderdeel van lange ketens waarin wij met talloze bedrijven, organisaties, overheden en burgers trans-acteren. Veel van die verbindingen zijn niet waardevol. Dat uit zich in overbodige gebruik van grondstoffen en kapitaal, uitbuiting van (kinder-)arbeid, overbodige afvalproductie en daarmee ook gewoon grote financiële verliezen voor burgers, bedrijven en overheden.
Waardeloze door waardevolle verbindingen vervangen, we kunnen daarvoor niet meer naar ‘bazen’ kijken. Alleen wij zelf, de trans-acterende burgers, kunnen dat en moeten dat. Zo valt budget vrij voor onderwijs, zorg en andere noden, zo worden onze handel en economie houdbaar en bovenal: zo borgen we het voortbestaan van onze samenleving en planeet.