Sociaal domein

De transitie in het sociaal domein is overal voltooid; de continuïteit van de dienstverlening was bij de overgang geborgd.
Maar, je kunt geen krant openslaan of er worden problemen gemeld. In de WMO-zorg, de Jeugdzorg en in de participatiewet. Steeds opnieuw blijkt dat partijen die samen het sociaal domein in een gemeente vorm moeten geven niet goed met elkaar samenwerken. Bovendien blijken er budgettekorten, zodat burgers soms niet de zorg krijgen waar ze wettelijk recht op hebben. Tenslotte zijn er grote zorgen over de rechtmatigheid van uitgaven; het is nog maar de vraag of gemeenten een accountantsverklaring krijgen.
Nagenoeg alle problemen binnen het Sociaal Domein op dit moment worden veroorzaakt door gebrekkige samenwerking tussen de ketenpartners. Het ‘ei van Columbus’ is dus: organiseer die samenwerking.

Hoe doen we dat?

1. Regel de belangrijke zaken in de keten

2. Benut de kennis van de experts en de managers

3. Creëer de ruimte om elkaar te ontmoeten

Wat zien we vaak dat we NIET willen??

We regelen de contracten/facturering, de rest gaat vanzelf. Deventer is er tussen huisartsen en specialisten nog niets geregeld

Sociale teams: bespreken alle cases, kost enorm veel tijd, en we leren er niet van. Wat is er geregeld om de samenwerking vlot te laten verlopen? Niets!

Het gaat top-down: bestuurders/ambtenaren/ zeggen hoe het moet, en de professionals (artsen, specialisten, hulpverleners, leraren, etc.) gaan dat dan doen.

De partijen in de keten zitten op hun eigen eilandje en klagen over elkaar. Ze zijn niet met elkaar in gesprek. Soms de bestuurders wel, maar niet de mensen die de oplossingen hebben (i.e. de experts).

Nu gaat u denken: dit is te mooi om waar te zijn, zal wel erg duur zijn
De praktijk is nog veel gekker: samenwerken levert alleen maar geld op! Alle cases die wij onderzochten blijkt: doormodderen is vele malen duurder dan de obstakels oplossen. Kost geen geld, was het maar zo, het is wel werk, het kost tijd. En dat hebben we helaas niet, want we zijn te druk met doormodderen.

Succesverhalen
Programma: leren, doen en delen De zorg verbeteren draait om samenwerken en begint in de koppelzone. Dat is de plek waar burgers, dienstverleners en gemeenten gezamenlijk klachten oplossen en vertrouwen opbouwen om innovatiekansen te benutten.

Verschillende gemeentes hebben al hun eigen startsessie georganiseerd, met hun samenwerkingspartners in het Sociaal Domein. Hier hebben ze kennis kunnen maken met de praktische aanpak van BETERnu en de bijbehorende tools om tot strategisch slimme besluitvoering te komen.

Wat ons betreft gaat het om :

• Leren zoeken naar concrete verbeteringen voor concrete problemen

• Doen afspraken maken, zodat die verbeteringen ook echt worden gerealiseerd

• Delen landelijke kennisbank met afspraken die standaarden worden.

Gerard (76) is al vroeg weduwnaar geworden en heeft geleerd zich zelf te redden. Tot voor kort was hij heel actief met van alles en nog wat. Zijn kinderen er net op tijd bij toen hij een herseninfarct kreeg. Daardoor belandde hij in het ziekenhuis en is hij nu aan het revalideren. Hij krijgt thuiszorg Van Maria, die hem hier helpt met zijn medicijnen. Maar ook van Ria en Grace. En af en toe komt ook Paulien nog. Ze hebben allemaal hun eigen taak: uit bed helpen, schoonmaken, maar eigenlijk heeft niemand tijd om even gewoon een kopje koffie te drinken. Gelukkig komt Jeltje af en toe. Die heeft meer tijd, maar ze roept steeds vaker dat ze terug wil naar het onderwijs. Gerard wordt er onrustig van.
BETERnu Aanpak De aanpak bestaat uit drie elementen:

• De dynamische ketelwaarde-analyse, waarmee we kunnen aantonen wáár in een keten waardelekken zijn en hoe groot deze zijn?

• De vertrouwensbank: hier leggen we de afspraken neer die in koppelzones zijn bedacht en die bewezen hebben te werken; deze staat open voor anderen binnen (en eventueel buiten) het eigen domein van de keten, zodat oplossingen snel hun weg naar de praktijk vinden.

• De koppelzone als de omgeving waarin/waarmee deze waardelekken kunnen worden gedicht door het ‘hoe gaan we met elkaar om?’-gesprek, dat zich richt op:

Drie aspecten • Normatief (vanuit welke waarden opereren we?)
• Procedureel (als ik jou een berichtje stuur, wat denk ik dan dat jij…etc)
• Technisch (hoe communiceren wij: whats’app, mail, sms, excel, xbrl?)

Drie niveaus • Praktijkexperts (echte kennis van problemen én oplossingen)
• Managers (prioriteiten stellen)
• Bestuurders (autoriteit geven)
• De vertrouwensbank: hier leggen we de afspraken neer die in koppelzones zijn bedacht en die bewezen hebben te werken; deze staat open voor anderen binnen (en eventueel buiten) het eigen domein van de keten, zodat oplossingen snel hun weg naar de praktijk vinden.

Anna (7) zit hier met haar beste vriendin Inge. Opgemaakt en al, klaar voor de spannende uitvoering van de dansschool waar ze al vanaf haar vierde aan ‘showballet’ doet. Het is alles voor haar. Eenmaal op het toneel straalt ze. Op school ligt dat anders en heeft ze het soms moeilijk. Volgens haar juf heeft ze moeite met haar plaat in het systeem. Haar papa en mama vroegen zich af, of er niet iemand is die Anne een beetje zou kunnen helpen. De gemeente verwees naar een Jeugdzorg-instelling. Maar Anne wacht intussen al 6 maanden op een ‘intake’.
Aanbod BETERnuLeren en BETERnuDoen

• Startsessies eerste opstart naar een koppelzone, bedoelt eenvoudige issues meteen aan te pakken en op te lossen

• Workshops op maat eerste aanzet naar koppelzones maar met een gerichte thema voor het opzetten van nieuwe of bestaande ketens

• Ondersteuning bij trajecten begeleiding bij het opzetten en draaiend houden van koppelzones in complexe omgevingen met complexe issues

Stichting Transactieland biedt verder vervolgopleidingen:

Masterclass zelf leren om koppelzones duurzaam op te zetten, te regisseren en te onderhouden

Advanced classes voor gevorderden om dieper liggende issues in een later stadium van een lopende koppelzone

• Plannen onder druk grote complexe projecten in complexe omgeving planmatig goed neerzetten

• Rekenen in de keten diepgaand onderzoeken waar in de keten waarde weg lekt en hoe dat te dichten

• Koppelzones onderhandelen en besluitvorming in de keten vergroten

• Standaarden in de keten De weg van werkende afspraken naar standaarden onderzoeken

• IT in de keten gegevens- en informatie-uitwisseling mogelijk maken in een complexe omgeving

Thomas (4) is wat je noemt een beweeglijk jongetje. Buiten, op de glijbaan, is hij in zijn element. Hij bulkt van de energie. En als hij die niet kwijt kan……, zijn ouders worden er soms doodmoe van. Het stempeltje ‘ADHD’ was al gauw geplakt. Thomas kon één dag per week naar een instelling 50 kilometer verderop, waar ze gespecialiseerd waren in kinderen zoals hij. Halen en brengen was best een gedoe, maar dat hadden Thomas’ ouders er wel voor over. Opeens bleek dat de gemeente het contract met die instelling had beëindigd. De gemeente verwees naar een andere organisatie, maar daar moet hij eerst weer door een ‘intake’, terwijl het net zo lekker ging.
Ontwikkelmodel Stap voor stap en systematisch bouwen aan een structureel verbeterd Sociaal Domein door te beginnen en in 5 fases volledige regie te krijgen:

Fase 1 Eerste opstap naar koppelzone; de eerste 15-20 eenvoudige problemen opgelost en getest; afsprakenstelsel voorbereid.

Fase 2 Tijd beschikbaar voor complexere problemen; afsprakenstelsel ingebed online; koppelzone ingericht; ‘agile ketensprint’; iedere week één probleem oplossen.

Fase 3 Werkende oplossingen worden gemonitord en tot standaarden gemaakt; alle complexe problemen zijn oplosbaar; koppelzone is niet meer weg te denken; overeenstemming over wijze waarop baten en kosten in beeld komen en verdeeld worden.

Fase 4 Gemeenten en instellingen focussen op innovatie en kwaliteitsverbetering en dragen bij aan landelijke verbetering.

Fase 5 Operationele proces loopt ongestoord; incidenten zijn zeldzaam; incidenten worden geroutineerd opgepakt.

Jeltje (52) heeft twee kinderen die intussen bijna het huis uit zijn. Eéntje heeft intussen een goede baan en de ander doet nog een HBO-opleiding. Ze is trots dat het goed gaat met haar kinderen. Bij de opvoeding stond ze er grotendeels alleen voor. Nu ze naar de kinderen niet meer zo veel omkijken heeft, popelt ze om uit de Bijstand te komen. De gemeente wil dat ze in ruil voor de bijstand vrijwilligerswerk doet. Geen probleem, dat heeft ze altijd gedaan. Maar ze zou zo graag iets doen wat haar terug kan brengen naar haar vak, het onderwijs. Dat bruggetje slaan om ergen als onderwijs-assistent aan de slag te gaan, lukt niet. Nou ja, in ieder geval gaat ze regelmatig bij Gerard op bezoek.
Over BETERnu

Als de samenwerking in het sociale domein in een gemeente goed gaat hoor je er niets over, maar als het niet lukt zijn er veel klachten.

Wachtlijsten in de jeugdzorg, wachttijden voor ouderenzorg, zoektijden voor zorg, bureaucratie, organisaties die langs elkaar heen werken; we kennen het allemaal. Sterker nog, zulke problemen komen overal voor waar publieke diensten worden verleend. We zijn er zelfs zo aan gewend dat veel mensen het als normaal accepteren.

Anderen worden wel boos: veel artsen, onderwijzers of hulpverleners zijn niet blij met de manier waarop het gaat. Iedereen vertelt hetzelfde verhaal: “Bureaucratie is tegenwoordig moeilijk doen over wat makkelijk kan. We worden er gek van, maar kunnen we niets aan doen.”

BETERnu is het maatschappelijk initiatief dat gemeenten helpt om met de door hen gecontracteerde instellingen in het sociaal domein te komen tot zorg op maat tegen redelijke kosten. BETERnu focust daarbij op het organiseren van samenwerking van de organisaties die samen het sociaal domein vormgeven.

BETERnu is een initiatief van twee not-for-profit instellingen: Het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid, het netwerk in het gemeentelijke sociale domein, waarbij de meeste gemeenten zijn aangesloten en waarbinnen (praktische) kennis en ervaring wordt uitgewisseld.

De stichting Transactieland.nl, dat als nationaal kennisinstituut voor transactie-innovatie focust op verbetering van de samenwerking tussen organisaties in ketens en in het afgelopen decennium een leidende rol heeft gespeeld bij de concept-ontwikkeling op het gebied van samenwerking in ketens.

Terminologie Koppelzones De ‘koppelzone’, is de omgeving waarin de partijen die samen het sociaal domein vormgeven elkaar systematisch de vraag stellen: ‘hoe gaan wij met elkaar om?’

  Waardelekken Waardelekken zijn díe overdrachtspunten tussen organisaties waar kosten gemaakt worden zonder dat ze waarde opleveren.

Team
Nanko Boerma

Nanko Boerma

Trainer

Nanko (1954) is vanaf 2003 intensief betrokken bij de ontwikkeling van het gedachtengoed op het gebied van transactiemanagement. Daarbij gaat het om het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek door Erasmus Universiteit en Vrije Universiteit, maar ook door het uitvoeren van praktische projecten waardoor transactiekosten in het verkeer tussen bedrijven en overheden wordt verlaagd. Hij was als programmamanager verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van Digipoort (Generieke infrastructuur voor communicatie tussen bedrijven en overheid), en voor de programma’s Slim geregeld, Goed Verbonden en Standard Business Reporting.

Ellen Vervoort-Nijsen

Ellen Vervoort-Nijsen

Directeur, TPM-consultant en Lean Coach

Ellen houdt zich sinds 2004 bezig met verbeter- en verander-leertrajecten op niveaus binnen de maak- en procesindustrie op basis van de TPM-methode (Total Productive Maintenance ontwikkeld door Toyota). Zij heeft onder andere opdrachten gedaan bij Interface Inc., Smurfit Kappa, Sigma Kallon, Nedalco, Schur Flexibles BV en Imperal Tobacco. Vanaf 2009 is zij ook actief in de zorgsector. Het viel haar op dat organisaties in deze sector worstelen met regelgeving en administratieve lasten. Daarom ontwikkelde ze het Eenvoudige Regel Tool (ERT), gebaseerd op het zogenaamde Standaard Kosten Model (SKM), een in Nederland ontwikkelde en door de EU geadopteerde methodiek.

Charles de Monchy

Charles de Monchy

Plan Facilitator en Ontwikkelaar

‘Elke zinvolle verandering begint met een gesprek tussen mensen, partijen, waarin een idee en inspiratie ontstaat. Het is mijn passie zinvolle gesprekken op gang helpen en het vuurtje brandend te houden.’
Charles faciliteert planprocessen voor initiatieven waar veel partijen bij betrokken zijn. Hij ontwerpt werkvormen en begeleid de sessies, in Nederland en daarbuiten. Hij heeft ook gewerkt als secretaris van adviescommissies in Nederland, programma management trainer voor de Europese Commissie en watermanager in rurale gebieden in Ecuador en Mozambique.

Chris Kuypers

Chris Kuypers

Managementtrainer, Eventmanager en Secretaris van LCGW

‘Ik ben eventmanager bij het LCGW, het grootste gemeentelijke netwerk in het sociale domein. Ik heb er lol in vernieuwende bijeenkomsten te organiseren. Doel daarbij is mensen te inspireren en kennis te laten maken met nieuwe concepten in het sociaal domein. Zodat we samen het sociaal domein nog beter maken. Naast events vind ik het leuk om trainingen te geven. Zo geef ik trainingen adviseren, politieke sensitiviteit, netwerkanalyse en transformeren. De trainingen zijn vaak integraal (en incompany) ik verwelkom collega’s uit andere domeinen van harte.’

Nieuws

Het laatste nieuws

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Unsupported get request. Object with ID '519311988426665' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api
Type: GraphMethodException
Code: 100
Subcode: 33
Please refer to our Error Message Reference.
Linkedin
Agenda

binnenkort meer

Contact

Entrada 100
1114 AA Amsterdam-Duivendrecht

Postbus 94075
1090 GB Amsterdam

T +31 (0)20 – 416 10 35

Stuur Een Bericht

7 + 8 =