Start   Wat   Waarom   Hoe   Contact

De Koppelzone is de omgeving voor een proces van permanente verbetering van de keten vanuit de bedoeling van die keten. Dit is een proces van leren, doen en delen:

Leren ‘Leren’ gaat over het steeds opnieuw analyseren van het functioneren van de keten, vanuit het perspectief van het doel van die keten (b.v. het welzijn van een cliënt); in deze analyse zoeken we permanent naar obstakels die het goed functioneren van de keten (en dus het bereiken van het doel) in de weg staan; we noemen deze obstakels ‘waardelekken’.

Doen Vanuit de analyse van de waardelekken, maken we in de koppelzone afspraken, waardoor deze worden ‘gedicht’. Dat gaat meestal over het aanpassen van procedures en werkwijzen en informatiesystemen binnen de keten. Maar natuurlijk gaat het er ook over dat de ketenpartners hun interne werkwijzen, procedures en informatiesystemen moeten aanpassen.

Delen Steeds opnieuw zullen de afspraken die in de koppelzone worden gemaakt breed worden gedeeld, zodat iedereen er kennis van kan nemen.